skip to Main Content

Prosjekt navn: Varhaug Skole
Oppdragsgiver: SR-Entreprenør
Entepriseform: Tømmerenteprise
Prosjektverdi: 18 mill
Prosjekt start/slutt: Mars 20- Des 20

Beskrivelse:
Varhaug Skole.