skip to Main Content

Prosjekt: Vålandstun
Entreprisetype: Totalentreprise
Prosjektverdi: Ca. 125 millioner
Areal: Ca. 3000 m2 BRA boliger
Prosjekt start – slutt: Q3 2019 – Q2 2021

Beskrivelse:
Nybygg av 38 leiligheter på Våland i Stavanger. Fordelt på 5 bygningsvolumer. Fellesarelaler med foaje, selskapslokaler, innendørs parkering, boder, felleshus og drivhus. Boligene oppføres betong som primærkonstruksjon. Ytterkonstruksjon som klimavegger og saltak utført om sperretak med utvekslede limtredragere. Flate tak utført med stålplater. Alle boligene leveres med vannbåren varme og sprinkleranlegg. Levering av varmtvann til oppvarming på Vålandstun baserer seg på en fremtidsrettet 4. generasjons energiløsning med geobrønner, gråvannsvarmegjenvinning, varmepumpe, solcellepanel og batteribank.

Prosjekt bilder:

Byggebilder: