skip to Main Content

Prosjekt: Soma skole
Oppdragsgiver: Sandnes Eiendomselskap
Entreprisetype: Totalentreprise tømmer
Prosjektverdi: 3,5 mill.
Prosjekt start – slutt: April 2019 – juni 2020

Beskrivelse:
Rehabilitering av gammel skole.