skip to Main Content

Oppdragsgiver: Tore Morten Hiim
Entreprisetype: Totalentreprenør
Prosjektverdi: 5,1 mill.
Prosjekt start – slutt: 2017 – 2019

Beskrivelse:
Rehabilitering / påbygg