skip to Main Content

Prosjekt: Jadarholm
Oppdragsgiver: Ineo Eiendom
Entreprisetype: Tømmerentreprise
Prosjektverdi: 58 mill
Prosjekt start – slutt: 2011-2012

Beskrivelse:
Nybygg – 42 boliger